logo
Získej svůj sendBox

Bezpečná online komunikace

sendBox.cz Vám jako první služba svého druhu umožňuje bezpečné zasílání a příjem zpráv podle zákona č. 101/2000 i Evropského nařízení GDPR a vysokých bezpečnostních standardů.

Pokud při své činnosti zpracováváte osobní údaje např. svých klientů, umožní vám sendBox.cz díky své vysoké úrovni zabezpečení uchovat osobní data, která bude obsahovat Vaše korespondence, v takovém režimu, který zcela odpovídá požadavkům GDPR. Pro používání sendBox.cz nemusíte instalovat žádnou aplikaci, sendBox.cz je vždy online a jeho používání je jednoduché a intuitivní.

Běžný email vs. sendBox.cz

Běžná emailová zpráva není z pohledu zákona ani technických parametrů považována za bezpečný komunikační prostředek, a proto není v souladu s legislativou bezpečné prostřednictvím emailu zasílat informace, přílohy a zprávy obsahující osobní údaje, to jsou zpravidla např. jakékoliv právní dokumenty, pracovní dokumenty, lékařské a zdravotní zprávy, některé účetní doklady.

Narozdíl od emailu je služba sendBox.cz technicky a legislativně uzpůsobena pro přenos citlivých a osobních údajů v souladu s GDPR. Díky službě sendBox.cz můžete zaslat zprávu komukoliv, stačí znát pouze email adresáta. Adresát obdrží na email notifikaci o nové zprávě ve službě sendBox.cz, ale vyzvednout si jí může pouze po registraci / přihlášení do služby. Pro vyzvednutí zprávy se příjemce musí zaregistrovat do sendBox.cz. Registrace do služby je a vždy bude ZDARMA, pro přečtení Vaší zprávy zprávy tedy stačí Příjemci rychlá registrace.

sendBox.cz oproti emailu nabízí navíc funkce jako je šifrování zprávy heslem, nastavení doby expirace každé zprávy, datový trezor pro zabezpečené uložení i sdílení souborů nebo rozhraní API.

V případě dotazů můžete pročíst často kladené otázky nebo kontaktovat podporu.Videoprohlídka sendBoxuCo je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupila v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat